OFTEX portál

Nem bejelentkezett felhasználó....

Belépési név:     Jelszó:   Belépés ?
Ha elfelejtette a belépési nevét és/vagy jelszavát, kattintson ide!

Adatkezelési Nyilatkozat

Az ENEF Kft. mint az Oftex.hu és a Gyoftex.hu portál üzemeltetőjének Adatkezelési Nyilatkozata

Az ENEF Kft. (a továbbiakban Szolgáltató) www.oftex.hu és www.gyoftex.hu domain néven elérhető honlapjainak (a továbbiakban: Honlap) célja, hogy a 64/2011. (XI.29.) NEFMI rendelete az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről, valamint a 2/2013. (I. 2.) EMMI rendelet szerinti módosítása alapján, a hatályos rendeleteknek megfelelően, az Orvosegyetemekhez regisztrált folyamatos szakmai továbbképzésben résztvevők (a továbbiakban: Továbbképzendők, Tanfolyamszervezők) számára a továbbképzés nyilvántartásához felhasználói jogosultságok szerinti felületet biztosítson. Lehetővé téve a Továbbképzendők számára a működési nyilvántartási idő alatti kredit pontjaik nyomon követését, az akkreditált tanfolyamok kiválasztását, a tanfolyamokra történő jelentkezés biztosítását. Az Orvosegyetemek által validált Tanfolyamszervezők számára lehetőséget biztosít a szakirányú tanfolyamok rögzítésére, akkreditáltatására, a Továbbképzendők akkreditált tanfolyamokra történő online jelentkezésére, a továbbképzés sikeres elvégzését követően az egyéni kreditpontok elküldésére az Orvosegyetemek felé. A Honlapok személyes információi zárt rendszerben, jogosultsági szintnek megfelelően, egyéni belépés után érhetők el. A Honlapokon lévő adatokról az Orvosegyetemek felelnek.

Az adatok kezelésével összefüggésben Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Honlapokat igénybe vevő Felhasználókat a Honlapok általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Szolgáltató a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

A Honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

 1. Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

  A Szolgáltató adatai:

  Név: ENEF Fejlesztési és Kereskedelmi Kft.

  Székhely: 2151 Fót, Mária u.14/a.

  Képviselő neve: Ferenczy Iván.

  Telefonszám: +36/27-535-041

  Email: enefkft@invitel.hu

 2. Az adatkezelő nyilvántartásba vételi azonosítója

  Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló felhasználókra vonatkozik, így az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 65. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges.

 3. Az adatkezelés megnevezése

  Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján az orvosegyetemeknél a folyamatos továbbképzésre valamint az internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében.

 4. Az adatkezelés jogalapja

  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 7. pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

 5. A kezelt adatok köre

  1. A Felhasználó által kötelezően megadott személyes adatok:
   nyilvántartási szám, diploma éve, születési dátum, belépési név, e-mail cím, név, levelezési cím, telefonszám
   Az Orvosegyetemek és az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) nyilvántartása alapján kerülnek az adatok egyeztetésre, (az adatokhoz csak megfelelő jogosultság birtokában lehet hozzáférni
  2. A Felhasználó által megadható adatok: számlázási név, számlázási cím
  3. A folyamatos továbbképzés során a Felhasználók által megszerzett továbbképzési pontok valamint a megszerzés jogcíme
  4. A Honlapok használata során naplózásra kerül a Felhasználó, a számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő időpontja. A Honlap használata során a naplófáljban rögzítésre kerülő adatok tárolása kizárólag technikai és statisztikai célokat szolgál.
 6. Az adatkezelés célja

  A Felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a Felhasználó jogosultságának azonosítása, a folyamatos továbbképzés egyéni nyilvántartásának végzése. Az adatokat a szolgáltató felhasználhatja statisztikai célokra, úgy hogy az a személyiségi jogokat nem sérti, továbbá arra, hogy a honlap látogatása során a tájékoztatási felületeken személyre szabott reklámok/tartalmak jelenjenek meg.

  A Honlapra orvosi, gyógyszerészi diplomával rendelkező regisztráltaknak az oldalon 2006. évi XCVIII. (Gyftv.) törvényben, illetve a 3/2009. (II. 25.) EüM rendeletben szabályozott, kizárólag a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök rendelésére jogosult egészségügyi szakképesítéssel rendelkezőknek szóló gyógyszerismertetés történhet.

  Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

 7. Az adatkezelés időtartama

  1. A Felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében, amíg a felhasználó tagja az Orvosegyetemek nyilvántartásának. Amennyiben a Felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a Szolgáltató felfüggesztheti vagy megtilthatja a Honlapra történő belépést. Az Orvosegyetemek, az ÁEEK utasításának megfelelően törölheti a Felhasználót a nyilvántartásból.
  2. A Felhasználó az Orvosegyetemtől, az ÁEEK-tól kérheti az adatai törlését.
 8. A személyes adatok helyesbítése, törlése

  A Felhasználó azon személyes adatait, amelyet a Honlapon adott meg, bármikor helyesbítheti a Honlap erre szolgáló felületén.

  A Felhasználó azon személyes adatait, amelyet korábban az Orvosegyetemnek vagy az ÁEEK-nak adott meg csakis ezen intézmények révén módosíthatja. Ezen személyes adatok módosítását az említett intézmények végezhetik el.

  A Felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét a dedikált Orvosegyetemhez és az ÁEEK-hoz kell eljuttatnia. A Szolgáltató a törlési igényt csak az Orvosegyetemtől és az ÁEEK-tól fogad el. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.

 9. Személyre szabott reklámok/tartalmak

  A Felhasználók érdeklődési körének megfelelően a szolgáltató személyre szabott reklámokat/tartalmakat jeleníthet meg a honlap látogatása során, amelyek egyben számára hasznos, érdekes információkkal szolgálnak. A tájékoztatási felületek és a személyre szabott tartalmak kiosztása gép által történik, a kiosztás során személyes adatok nem kerülnek átadásra, feldolgozásra, az adatok elemzése, vizsgálata nem szükséges.

  A Honlapra orvosi, gyógyszerészi diplomával rendelkező regisztráltaknak az oldalon 2006. évi XCVIII. (Gyftv.) törvényben, illetve a 3/2009. (II. 25.) EüM rendeletben szabályozott, kizárólag a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök rendelésére jogosult egészségügyi szakképesítéssel rendelkezőknek szóló gyógyszerismertetés történhet. A reklámok/hirdetések a bejelentkezett Felhasználó képernyőjének jobb oldali részén jelennek meg. A reklámok tartalmáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 10. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

  Az Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

 11. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

  Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az oftex@oftex.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama 7.és 8.pont alatt meghatározottak szerint.

  A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti Alapvető Jogok Biztosának segítségét (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 1387 Budapest Pf. 40., panasz@ajbh.hu, http://www.obh.hu/ )

  További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát az oftex@oftex.hu e-mail címen.